As every first weekend

Comentários · 35 Visualizações

Giờ đây tôi hấp dẫn hơn trong mắt vợ. Sự lãng mạn bắt đầu ngay thời điểm chúng tôi thức dậy buổi sáng thấy mình nằm cạnh nhau, rồi cùng nhâm nhi tách cà phê, chuẩn bị cho con đi học, vợ chuẩn bị đi làm, rồi nhắn tin cho

Giờ đây tôi hấp dẫn hơn trong mắt vợ. Sự lãng mạn bắt đầu ngay thời điểm chúng tôi thức dậy buổi sáng thấy mình nằm cạnh nhau, rồi cùng nhâm nhi tách cà phê, chuẩn bị cho con đi học, vợ chuẩn bị đi làm, rồi nhắn tin cho nhau vào lúc nào đó giữa bộn bề công việc, chỉ để cả hai biết rằng chúng tôi đang nghĩ về nhau”. Reuben, 37 tuổi, kết hôn đã 13 năm. 

call girls